De wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw evolueert razendsnel.

Voor een particulier, een bedrijf of een overheid is het een haast onmogelijke opdracht dat allemaal op de voet te volgen.

Vaak ontbreekt ook de tijd om zich te verdiepen in de complexe stedenbouwkundige materie.

Stedenbouwkundig advies op mensenmaat

Voorstelling dienstverlening DC Advies

DC Advies biedt u - met zijn meer dan 20 jaar ervaring – een persoonlijk, efficiënt en deskundig stedenbouwkundig advies op mensenmaat :

1. eerstelijnsbijstand : snel en accuraat;

2. advies en begeleiding : zowel bij vergunnings- en/of verkavelingsaanvragen, openbare onderzoeken, bezwaarschriften, beroepsprocedures, implementatie van het grond- en pandendecreet, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven, BPA's, RUP's, structuurplannen, verkavelingsvoorschriften, procedures bij de Bestendige Deputatie, Raad voor Vergunningsbetwistingen, e.d.;

3. opleiding : inzake de gespecialiseerde en complexe problematiek van ruimtelijke ordening en stedenbouw.

Aarzel niet ons te contacteren voor meer informatie of voor een voorstel op maat. Onthouding van advies voor dossiers gelegen op het grondgebied van Groot-Halle.

DC Advies - Molenhofstraat 43 -1670 Heikruis - 0486 40 67 97 - info@dcadvies.be

To change your logo go to the 'Page Master' under the 'Design' menu

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.

Get Flash Player